Kloeze BV

Staalconstructies, loodsen, hallen, trappen, hekwerken en staalproducten

Klein ijzerwerk

Kloeze produceert zg. “klein ijzerwerk”voor de woningbouw, industriële bouw, utiliteitsbouw, wegenbouw, enz.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:.

Bouw:
Lateien
Liggers
Kolommen
Ankers
Beugels
Dorpels
Enz.

Wegenbouw:
Verkeerspalen
Verkeershekken
Dranghekken
Reclamehekken
Afzetpalen
Enz.